abaaluun gaariidhaa, arjaafi mishoomaadhaa. abaluun namaa miti  fakkii bineensaati,innimoo? ishiin moo?nama seetee? bar namaa miti.jechuu namoota hinuma dhagayan […]