Qawween koo boraatiin koo

Kan rasaasa liqimsu

Yaada garaa koo keessaa

Danda’ee naaf hin ibsu

Rasaasa itti guuttadhee

Gaafan banu cancala

Biyyi’o gurra qabtee

Fiigee lixa daggalaa

Wal caccabsee gulufa

Wanta qabu harcaasee

Qawween nageenya hin fidu

Nagaa dhahee mancaasee

Allaattiin waaqarra kaattu

Bineensi bosona kessaa

Sagalee qawwee kootii 

Hin jaallatu ni dheessa

Ati garuu qubee koo

Qubee koo quba jabduu

Nagaa buusuufis taanaan

Gita tokkoyyuu  hin qabdu

Qopheessaan: Gammachuu G.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s