Nu hin buqqisu

Gaaddisa Odaa jala gadi teenyee

Yoo wal-hubannee wal dhagenyee

Yoo wal jalaa kaafne dhagaa

Yoo waliif yaadne nagaa

Tokkummaan wal qabannee

Yoo walii wajjiin dhaabbanne

Kattaan gaaraa yoo dhodho’e

Cabbiin roobee yoo lola’e

Buubbeen kaabaas haa bubbisu

Nu hin sochoosu nu hin buqqisu!

Gammchuu G. kan barreeffame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s