Hindeemu

Dugugaatii alkolii dhugee

Ani hin qabu machii

Gitiintiree achumaa

Dhiitaa hin oolu dachii.

Humna asii gadii horde

Lafa qabsiisee luka

Dhaabaacha hin oolu anoo

Akka dhagaafi mukaa

Ofii kiyyaas jijjiramee

Akkaa ani jijjirreef biyya

Sagalee hammeenya keetu

Sammuu koo keessaa iyya

Qootisa bulleeffame

Akkan gadi dhidhiitu

Achumarra na oofta

Lafti dhiitee bariitu

Gammachuu G. kan barreeffame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s