HIBBOO

Hibboon hibboon bulte

Hibboon maal taatiree

Hibbifatamuun immoo

Badii maal qabaree

Hibbak jedhee himuun

Soda maal qabaree

Wallalee kennuurra

Hin wixxifadhuuree

Hibboon hibbifadha

Hibboon milkii qabdu

Inumaan gaafadha

Waa deebii hin dhabdu

Gaffiin hiibboo kiyyaa

Kan sabaa kan biyyaa

Deebii sobatiree

Hundii maaf natti iyyaa

Dhugaan osoo jiruu

Na goyoomsituuree

Osoo lubbuun jiruu

 Osoo hibboom jiru

Jedhee ittuma fufa…

Nimoona  curraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s