Yaa haadha dhiirootaa

Mootii dargaggaggootaa

Burqaa bareeddota

Yaa goota goototaa 

Sirraa dhadhalatan

Bareedni namootaa

Bareeddu Oromoo 

Mee Maqaan siif kaasa

Bililee jedhaniin 

Warri Awurophota!

Oromoo ta’uu kee

Kanneen hubatan

Oromtittii jechuuf

Kannen rakkatan

Dhara dhugaa godhuu

 warrii  ariifattan

Enyuumma  kessaniin 

Malumaaf hin bontan?

Nimoona  curraatiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s