Hin firoomu

Lolaan lola’ee darbu

Bubbeen awwaara kaasu

Kaayyoo fi galama koorraa

Olii fi gadi nan raasu

Haalli gaggalagaluus

Na harkaa hin gatu akeeka
Eenyuuf akkan dhaabbadhe

Haleelladheetan beeka

Waanti hundumtuu guutee

Yoo naaf mijates bakkii

Imaanaa uummata koo

Ani hin dagadhuu lakki

Waadaan galeerra utaalee

Darbee hin deemu yoomuu

Booyyee fi waraabessatti 

Lakkii ani hin firoomu

Gammachuu G. Kan barreeffame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s