Sattawwaan sa’atii 24 keessattii daqiiqaa 5 hangaa 30 qofa ciifti.
Lakkofsa 40 yoo afaan Ingiliziin barreesitan, qubeen hundi isaan tartiita eegun barreeffamu, ( FORTY), kun lakkofsa hunda irraa adda isa godha.
Addunya kana keessatti biyyii dhugaatii Koka Kolla argachuu hin dandeenye biyya Kooriyaa kaaba fi Kubaa qofa.
Biyyii Adduunya kana irraa namoota baay’ee dawwatamtuu biyya faransayiti
Bishaan baay’ee humna ol dhuguun nama ajjeessu danda’a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s