SAFUU

Safuun seera miti

Safuu maalf cabsituu

Imaanaa abbootii

Maalidhaaf dagattu

Safuun iddoo qabdii 

Qomoo koo keessaatti

Fudhatamaas qaba 

Waaqayyoon biratti

Safuu maalf cabsitaa

Dhiiroo akkanatti

Sabni koo Oromoon 

Safuu addaa qabaa

Safuun oromoota

Biyya kaminittuu Fudhatama qaba!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s