OROMTICHA GANAMAA

Oromoon kennaa qaba

Kennaa kennaa caalu

Kan moofee hin banne

Dhaloonni waldhaalu

Ummata ganamaan

Rabbiin eebbifame

Gamtaan ijaarame

Wal waame wal yaase 

Rakkoo qabuu hundaaf 

Furmaata mariisisee

Seera isaa tumataa

Odaatti wal yaasee

Seerii Oromoota 

Maqaa qofa miti

Mee akka fakkenyatti

Tokkuman siif kaasaa

Jalqabbi dimookiraasii

 Hundeen isaa essaa?

Nimoona  curraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s