GALFATA HIN GALIN HAFE

Qorsa agartuu koo

Abdii eegeree koo

Jiraadhuu naaf buli Tokkitti gootakoo

Jettee na eebbiftee

Murattuun haadha koo

Hawwiin harmee kootii

Galmaa akka ga’uuf

Osoo fedhii kootii

Har’a akka ta’uuf

Mudhii koo hidhadhee

Deemsa fageeffachuuf

Hin deemin raata’e

Galfata galfachuuf 

Namaa gadi ta’e

Daraan na dhiphise

Nimoona  curraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s