• Aduun ofii ishee keessatti hangaa lafaa dacha milliyoona tokko ol-of keessatti qabchuu dandeessi.
  • Ifti Aduu secondii tokkotti  kiloomeetira 220 deemu danda’a.
  • Ho’insii Aduu 27000 000 faranayit ta’a.
  • Yeroo booda Aduun kun baduun ishee hin oolu.
  • Lafti kun yeroo Aduun hin jireetti jiraachuu hin danda’u. Yoo akkka jedhamu ta’e yeroo Aduun baddutti lafti kun illee waluumaan baduu jechuu dha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s