DAMMAAQA!

Qotee bulaaf hojjataa

Daldaalaaf barataa

Kaka’ii kakaasi

Kanneen hojii hin qabne

Hojiitti bobbaassi

Biyyaa kee misoomsii

Kanneen hin dammaqnees

Dhaamsa biyyaa labsi

Daraan sosochoosi

Hawwii kee dhugoomsi!!

Nimoona  curraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s