Maqaan Lageen gurguddoo

Screen Shot 2019-09-02 at 3.33.18 PM.png

  1. Laga Awaash
  2. Laga Gibe
  3. Laga Baroo
  4. Laga Didessaa
  5. Laga Wabii Shabalee
  6. Laga Calalaq
  7. Laga  Dabus
  8. Laga Muger
  9. Laga Omoo
  10. 10.Laga Aqaaqii

Fi kanneen biroo lakkofne fixuu hin dandeenye heddu jiru. Kennaa uumaman badhaatuu kan taate dacheen Oromiyaa kenna ishee kunnunsuu fi haalan itti fayyadamanuun dhalootaf dabarsuun barbaachisaa dha.

Maddi:- Internetii irraa,