Maqaan Lageen gurguddoo

 

  1. Laga Awaash
  2. Laga Gibe
  3. Laga Baroo
  4. Laga Didessaa
  5. Laga Wabii Shabalee
  6. Laga Calalaq
  7. Laga  Dabus
  8. Laga Muger
  9. Laga Omoo
  10. Laga Aqaaqii

Fi kanneen biroo lakkofne fixuu hin dandeenye heddu jiru. Kennaa uumaman badhaatuu kan taate dacheen Oromiyaa kenna ishee kunnunsuu fi haalan itti fayyadamanuun dhalootaf dabarsuun barbaachisaa dha.

Maddi:- Internetii irraa,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s