WARRA Nagaa

Warri nagaa eegu

Naguma eegani

Warri nagaa beeku

Naguma deeganii

Naguma faarsanii 

Saan nagaa beekani

Nagaan kan isaani

Isaan deegsisani

Warra nagaa sani 

Kan laalaa darbani

Afaan maalin qaba silaa nan lallaba
iyyee iyyesiiseen

Amma baddaa deema

Olis akkasuma

Eenyuun birmatama?

Kan saani waa lama

Gurrat dubbii fila

Yookaa immoo tuffiidha

Gurraa jaraat hila

Maddi: Kitaaba  Edanas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s