Namoota Kunnen beektu?

1, Thomas Edison   1879  ampuuli ibsaa argate

2, Benjamin Franklin Elekritkii argate

3. Chritopher  Colombus  Biyyaa Amerikaa jedhamtuu argate

4,Alexander  Graham Bell   Bilbila argatee

5, Karli Benz  Konkolaata argatee

6, Yuri Gagarin, yeroo jalqabaaf Ji’a ykn addessa irra qophate

7,Wilbur fi Orville writght xaayara isa jalqabaa

8, Kaldi, yeroo jalqabaaf Buna argate

Advertisements