ABDIIN JIRA

Ilaalchi ofiif qabduu

Maaf ta’a gad-anaa

Sagaantaaf kayyoon kee

Hin hafuu imaanan

Haalota ilaaluun

Ofbuufnaan hamilee

Abdiin ati qabduu

Dukanaan qabamee

Nan danda’a jedhi

Hamiile ofiif kenni

Akka har’aa mitii

Jira guyyaan borii!

 

Advertisements