ABDIIN JIRA

Ilaalchi ofiif qabduu

Maaf ta’a gad-anaa

Sagaantaaf kayyoon kee

Hin hafuu imaanan

Haalota ilaaluun

Ofbuufnaan hamilee

Abdiin ati qabduu

Dukanaan qabamee

Nan danda’a jedhi

Hamiile ofiif kenni

Akka har’aa mitii

Jira guyyaan borii!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s