KAN KEENYA 

This slideshow requires JavaScript.

Duudhaalee eenyummaa 

Mallattoo Oromummaa

Faaya aadaa qabnu

Kan itti midhaagnu

Uffata aadaa

Halluu babbareedaa

Walirraan uffannee

Gammachuu goonfannee

Adaa keenyaan ifnee

Fagootti mul’annee 

Kolfinee gammannee

Gamtaan wal waamannee

Tokkummaan jiraannaa

Yoomiin waldagannee

Haraarraas wal eegnaa

Argaa! Simboo keenya

*********

Huseen Curraa 2013

Advertisements