Siifsiin

Screen Shot 2019-02-11 at 9.41.54 AMScreen Shot 2019-02-05 at 2.18.30 PM

Siifsiin Website/facebook mataa isheetiin ergaa addaa addaa qabattee dhiyaattee jirti, ergawwan ishees, barnoota, beekumsa adda addaa fi Asoosama akkasumas walaloowwan uummata boo’aarsan of keessatti qabattee jirti , isinis akkuma kanaan duraa yaada keessan karaa websitii keenyaa like gochuun, barreessuun barnoota ga’aas argachuu dandeessu.

Screen Shot 2019-02-10 at 8.21.27 PM.png

Advertisements