Hiibboo

1.Caaltuu: Ulee abbaan koo naa mure hin canus cabus hin badus

Caalaa   : Maqaa

2.Caaltuu: Lafee hin qabau ijji isaa dhibbaa

Caalaa :  Biddeena

3. Caaltuu: Hin dhiqattu hin dhibattu bareeddi

Caalaa: Hiddii

4.Caaltuu: Harkaa facaasanii ijaan guuran /funaanan/

Caalaa: Barreeffama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s