Odaa

Screen Shot 2019-02-04 at 3.19.04 PM

Mukis muka caalaam gaafan taa’ee yaadu.

Kan mallattoo ta’ee maqaa dha’u hunduu.

Odaan muka miti sanyiisaatu muka.

Gaaddisa haraaraa kan hin qabne kaka.

Maqaa muka hundaaf hunduu hiika kenna. 

Kee garuu tokkicha odaama siin jennaa!

Gurracha Afrikaa yoo ta’es faranjii.

Si dha’u maqaa kee wallaallaan fajaji.

Gaaddisa yoon jedhe kan biros ni ta’u.

Madda Oromumaa jennaanis sin ga’u.

kora Oromootaa  Teessoo sirna gadaa.

Mallattoo Oromiyaa kan siif malu Odaa.

Mukan dhabe anoo yogguttiin si faarsu.

An jabaadha jedhee kan ka’u fokkorsuu.

Muki hunduu wal ga’ee odaa odaa jedha. 

Anis mirkaneesse kun kennaa uumaadha.

 Abdii Tasfayee

Booreenaa irraa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s