KAN KEENYA 

FB_IMG_1538424069497screen shot 2019-01-17 at 6.00.13 pm

Duudhaalee eenyummaa 

Mallattoo Oromummaa

Faaya aadaa qabnu

Kan itti midhaagnu

Uffata aadaa

Halluu babbareedaa

Walirraan uffannee

Gammachuu goonfannee

Adaa keenyaan ifnee

Fagootti mul’annee 

Kolfinee gammannee

Gamtaan wal waamannee

Tokkummaan jiraannaa

Yoomiin waldagannee

Haraarraas wal eegnaa

Argaa! Simboo keenya

*********

Huseen Curraa Doti 2013

husseinc@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s