Geerarsa Roorroo

 Boqqolloo qonnaan bade

Garbun qonnaan maseenee

Nutu wallaale malee

Yaggus beelli nu seenie

Alagaan dhufnaan hoorii

Firri dhufnaan wagidii

Nutu wallaale malee

Yaggus roorroon nu seenee.

Advertisements