Walaloo Jaalalaa

c29a558ece4b68042dca9619336cc019--oromo-people-african-diaspora

Maaliin si fakkeessuu

Attamiin si ibsuu

Eenyuun si fakkeessuu

Midhaayaan moo hadhaani

Dammaan moo aannani

Heexoon moo summiini

Biftikeehoo maali

Diimaamoo gurraacha

Adii moo hoomicha

Keelloo moo booricha

Dhuguma ati maalii

Isa si qorateef

Tooftaa sitti bareef

Ilaalee hubateef

Kan dhugaa dheeboteef

Qabee si kunuunseef

Dhuguma jaalala

Eenyutu si caala

Doofaa qaroomsita

Goota laphee fuuta

Beekaan harka laata

Mootiin jilbeeffata

Waraanni dhaabbata

Hundumaa boojita

Inni si wallaale

Namummaa wallaalee

Doofee tibjaajayee

Namaa gadi tahee

Hundi itti hadhaayee

Lapheen dhiiga booyee

Jireenyi boorayee

Itti dukkanaayee

Maatiin bittinnaayee

Manni qullaa tayee

Uffatee dhaamota

Jiraachuu dheebota

Harkumaan maraata

Ofii harka laata!!!

 

Beenyaa Dhaabaa Hordofaa

Email didaa200@yahoo.com

One thought on “Walaloo Jaalalaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s