Ayyoo

Ayyoon beektuu dha

Haati dooktoroota

Kan piroofeseroota

Kan Injineeroota

Maal kana qofaree

Kan paayeletoota

Galaanni kee guddaa

Hunduu sirraa madda

Ati naaf jiraadhuu

Horii buliin jedha

Ayyoo guddistuu too

Harmee harmaa dachaa

Sittui naag qorichaa

Naa tarkaanfachiftee

Meeqatam riiqicha

Tokkolee sin caaluu

Eegaa rabbii tokkichaa

Galaankee hedduu

Umrii sif laatu

Fayyaa waliin dachaa!

Advertisements