Ayyoon beektuu dha

Haati dooktoroota

Kan piroofeseroota

Kan Injineeroota

Maal kana qofaree

Kan paayeletoota

Galaanni kee guddaa

Hunduu sirraa madda

Ati naaf jiraadhuu

Horii buliin jedha

Ayyoo guddistuu too

Harmee harmaa dachaa

Sittui naag qorichaa

Naa tarkaanfachiftee

Meeqatam riiqicha

Tokkolee sin caaluu

Eegaa rabbii tokkichaa

Galaankee hedduu

Umrii sif laatu

Fayyaa waliin dachaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s