Eebba Oromoo

“Waaqa nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi”

Kan nagaan nu oolchites nagaan nu bulchi

Irraa goraafi dogoggora nu oolchi

Tolaa nutti qabi

Hamaa ammaataa nuttii qabi

Keenyaan nu oolchi keenyaan nu bulchi

Biyyaafi qe’ee keenya irratti nu moosisi

Yaa Rabbi tokko nu taasisi

Yaadaafi qalbii keenya wal simachiisi

Wallaalaa nuu beeksisi

Beekaa nuuf bulchi

Xinnaa nuuf guddisi

Guddaa nuuf hitichi

Dhalataan keenya baratee haa fulla’u

Barsiisaan keenya barsiisee haa milkaa’u

Qotee bulaan keenya qotee gootaraa haa guutu

Daldalaan keenya daldalee haa buusu

Kan badhaadhina keenya jibbu haa badu

Kan tokkummaa keenyatti gaadu haa diigamu

Dhalataan keenya baratee haa fulla’u

Barsiisaan keenya barsiisee haa milkaa’u

Qotee bulaan keenya qotee gootaraa haa guutu

Daldalaan keenya daldalee haa buusu

Kan badhaadhina keenya jibbu haa badu

Kan tokkummaa keenyatti gaadu haa diigamu

Kan guyyaa nutti malu aduun itti haa dhiitu

Kan alkan nutti malu lafti itti haa bariitu

Waaqni keenya saba dhugaan bulu nu haa godhu

Kan dhugaa keenya jal’isu dhallisaa haa jal’atu

Kan dhalataan keenya akka hin guddanne godhu daaraa haa ta’u

Diinnii keenya…

…daakuu bishaan lixxe

…awwaara bubbeen fuute

…iddii fardi irra ejjete haa taatu

Ani xiqqeesseen eebbisaa Waaqni guddisee nuuf haa dhaga’u

Gadaan quufaa gabbina gabbisi  Waaqa.

Moonenus Hundarraa tiin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s