Akka sawwi hin sochooneef Miila kaasee nama dhiitee hin miineef Balaa geessisee ofifiis akka hin abaaramneef Ofumaan of dararee, amaalasa isa gadheef (×2) Gadi'aamee elmaamuuf of dirqisisee Ofiis midhamee namas dararee, rakkisee Balleessa isaaf yakkaa innii uumee ballesse Gaafa gaadi'amee bare amaalasas dagaachisee Naman wal barsiisee, isas amaala tolchee Dhala lammaatas isa eggachuuf qalma isa oolche Jalaala namaf qabu gaadiin barsisee Erga garaa namaf naalchise ilmoosas jalaachise (×2) Maaf jibbuure sakalaanii namatti deebisuu Maaf ifaaturee nama jallaf badii yaadu Osoo karaan kun jiruu, abarsaaf cubbuu Gorsiis namaaf gadidhaa namaatti hora lubbuu (×2) Namnii gaadiin hidhaan hin foyyoone Namattis debi'ee naman wali hin galle Innoo namas miti warabeessa bosonaa Jiruu hin qabu ko'eessa lafa onaa Yaaddof gadadoon of jijjira of coraa(×2) Lakkii ya namana nama ta'i nama baraa Jiruus qajeelchi jiruu haqaa Ofiis yaadi namas yaadi of tolchi maqaa Kana tau bannan namniis si gata fageesse akka raqaa (×2) Barreessan Dr. Warqinaa Tasammaatin email tessemaworkneh1@gmail.com Lakk. Bilb 0934728225